Informatievaardig: meer dan kunnen zoeken op internet

Spreekbeurt of werkstuk voor school? Leerlingen zoeken tegenwoordig alleen nog maar op internet, is de gedachte. En daarom moeten ze leren hoe ze de informatie van internet kunnen beoordelen op betrouwbaarheid. Zo maken we leerlingen ‘informatievaardig’. Maar vergeten we hier niet iets?

Wijs ze op andere bronnen
Natuurlijk is kritisch leren kijken naar informatie op internet heel belangrijk. Maar daarnaast moeten we leerlingen erop wijzen dat er nog meer informatiebronnen bestaan. Boeken, bijvoorbeeld. Of documentaires. Of personen die ze kunnen interviewen. Het grote voordeel van deze alternatieve bronnen is dat het vaak minder vaag is wie de afzender is. En of de informatie wel betrouwbaar is.

‘Voorgecheckt’
In het geval van boeken hebben bijvoorbeeld uitgevers en bibliotheekmedewerkers al gekeken of de informatie betrouwbaar is. Die mensen zijn erin gespecialiseerd; ze hebben er een opleiding voor gevolgd. Het gebruik van zo’n ‘voorgecheckte’ bron vergroot de kans dat de leerlingen zinvolle informatie gebruiken voor hun werkstuk. Waarom zou je je leerlingen daar dan niet op wijzen?

Dus:
Ga je aan de slag met informatievaardigheden in je klas?
1. Leer je leerlingen hoe ze met de informatiejungle van Google moeten omgaan.
2. Wijs je leerlingen op het bestaan van (betrouwbare) andere bronnen.

Stimuleren
Zoeken in boeken en documentaires zullen leerlingen uit zichzelf waarschijnlijk niet snel meer doen. Stimuleer daarom het gebruik van andere bronnen. Bijvoorbeeld door hen te verplichten minstens één boek, documentaire of persoon als bron te gebruiken voor hun werkstuk. Laat hen steeds aangeven waar ze hun informatie vandaan hebben.

Kritisch
Leerlingen informatievaardig maken is een belangrijke taak. Dat betekent volgens mij dat we hen leren kritisch gebruik te maken van álle beschikbare informatiebronnen.

(Overigens: ook ouders mogen zich aangesproken voelen!)

Over de auteur

Cecile Bolwerk is educatief journalist. Ze ontwikkelt lesmateriaal, stelt kennisdossiers samen en schrijft teksten voor kinderen. Contact: 06 – 17 068 305 of e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *