Lesmateriaal

Lesmateriaal maak je met een auteursteam. Heel waardevol hierin zijn de mensen die voor de klas staan. Zij zien dagelijks wat werkt en niet werkt bij hun leerlingen. Helaas is niet elke leraar ook een goede auteur. Een deel van een auteursteam bestaat daarom uit mensen die niet (meer) voor de klas staan, maar wel veel ervaring hebben met het ontwikkelen en uitwerken van lesmateriaal. Meestal hebben ze een onderwijs- of een onderwijskundige achtergrond. Zo’n auteur ben ik.

Lesmateriaal ontwikkelen? Op cursus!

Omdat ik graag voor kinderen schrijf én uitleggen leuk vind, heb ik in 2011 een cursus Onderwijskunde aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Daar heb ik veel geleerd over het ontwikkelen van goed lesmateriaal. Ik weet hoe het lerende brein werkt, maar ook hoe je tien verschillende verwerkingsopdrachten bedenkt voor hetzelfde leerdoel. Ik heb er nog bijna elke dag profijt van.

De uitdaging

Goed lesmateriaal ontwikkelen is een vak apart. Het leukst is het als je durft te kiezen voor onverwachte invalshoeken. Soms is dat lastig. Want als je meeschrijft aan een lesmethode van een educatieve uitgeverij, ben je gebonden aan de leerdoelen en eindtermen die zijn bepaald door het SLO. Het is dan de uitdaging om binnen die ‘beperking’ zo verrassend en creatief mogelijk te werk te gaan. Vind ik een leuke puzzel!

Lesmateriaal van mijn hand:

Primair Onderwijs
Snappet: Studievaardigheden groep 7 en 8. Leerlingen leren hiermee studerend lezen, bronnen beoordelen, kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken.
Squla: duizenden quizvragen voor Begrijpend Lezen en de zaakvakken.
Delubas: teksten en opdrachten voor Leesparade en Leesparade Plusboeken.

Voortgezet Onderwijs
Uitgeverij Malmberg: methode Nederlands; Talent. Ik ontwikkelde hoofdstukken over (begrijpend) lezen en woordenschat voor het vmbo.
ThiemeMeulenhoff: methode Mixed, voor het beroepsgerichte vmbo. Voor het profiel Dienstverlening & Producten schreef ik de module Multimediale Producten Maken. En voor het profiel Economie & Ondernemen schreef ik de module Presentatie & Styling.

Verder maakte ik nog lesmateriaal voor Movies That Matter (Amnesty International), Nieuws in de klas en Leswijs Geschiedenis, allemaal voor VO.