Samen eindredactie doen? Verdeel de taken

redactie samenwerken

Soms is de deadline voor een eindredactieopdracht zó strak gesteld, dat je de klus eigenlijk niet in je eentje aankunt. De oplossing is dan om een deel van het werk uit te besteden aan een betrouwbare collega. Zo’n oplossing biedt dubbel voordeel: de opdracht wordt er een stuk overzichtelijker van en daarnaast is samen buffelen voor een deadline hartstikke gezellig (ja, sorry, dat vind ik echt).

Hoe verdeel je het werk?
Je zult op zo’n moment de neiging hebben om het werk te verdelen op basis van het aantal teksten waarover eindredactie moet worden gevoerd. Je kijkt naar de thema’s, je bespreekt wie welke onderwerpen wil hebben en je verdeelt de boel. Een prima methode, als er tenminste thema’s zijn waarin de een veel beter thuis is dan de ander. Maar heb je allebei affiniteit met de thema’s, dan kun je ervoor kiezen om niet te verdelen op basis van de teksten, maar op basis van de taken. Ik heb gemerkt dat die manier soms beter werkt.

Taken van een eindredacteur
Bij een verdeling op basis van de taken kijk je naar de verantwoordelijkheden die een eindredacteur heeft. Een goede eindredacteur kijkt immers niet alleen naar hoofdletters, interpunctie en d’s en t’s; hij of zij zorgt er ook voor dat er geen onwaarheden in het verhaal staan, dat er een duidelijke opbouw in de tekst zit en dat het stuk lekker leest. Een eindredacteur heeft kortom meerdere taken. Maar hoe knip je die taken op?

Meters maken
Een voorbeeld. Ik moest (mocht) ooit voor een opdrachtgever in korte tijd 50 artikelen redigeren. Daarvoor heb ik de hulp van een collega ingeschakeld. We verdeelden de teksten niet op thema (al had dat gemakkelijk gekund; de helft ging over geschiedenis en de andere helft over natuur). In plaats daarvan besloten we dat ik de teksten zou nalopen op opbouw en inhoudelijke correctheid (er moest nogal wat gecheckt worden), waarna zij zou kijken naar de leesbaarheid en spelling. Zo kreeg elke tekst twee eindredacteurs en konden we uiteindelijk veel sneller meters maken.

Ook bij vertalingen
Ander voorbeeld. Een vertaalster moest met spoed een toeristische website vertalen van het Frans naar het Nederlands. De teksten gingen over de Eerste Wereldoorlog – specialistisch werk dus, waarvoor ze flink moest researchen om de juiste termen voor allerlei oorlogsgerelateerde begrippen te achterhalen. Nou zijn vertalers vaak hun eigen eindredacteur. Maar bij deze klus merkte de vertaalster al snel dat ze te weinig tijd overhield om de vertaalde teksten nog even rustig na te lopen op taalgebruik en zinsopbouw. Voor die klus benaderde ze mij. Een verdeling op basis van taken dus: zij deed de research, ik het taalgebruik en de zinsopbouw. Na afloop concludeerde ze dat dit sneller werkte dan wanneer ze een deel van de te vertalen teksten aan een andere vertaler zou hebben uitbesteed.

Vertrouwen
Belangrijk bij dit soort samenwerkingsconstructies is dat je elkaar vertrouwt. Neem het voorbeeld van de vertaalster. Omdat ik nog fris tegen de teksten aan keek en niet wist hoeveel moeite bepaalde zinnen hadden gekost, herschreef ik nogal eens wat. Nederlandse teksten zijn nou eenmaal korter en fermer dan Franse. Met als gevolg dat de vertaalster zich soms bijna schaamde als ze een gecorrigeerde tekst van mij terug kreeg. ‘Ach, natuurlijk’, verzuchtte ze dan, ‘dat wist ik zelf eigenlijk ook wel.’ Maar dat is het ‘m nou juist: voor die tweede correctieronde had zij helemaal geen tijd gehad. Ik wist ook wel dat haar Nederlandse teksten uiteindelijk altijd dik in orde zijn. De vertaalster moest even over haar beroepseer heen stappen. Ze moest mij haar rammelende teksten durven sturen. Toen ze haar perfectionisme eenmaal had losgelaten, ging de samenwerking als een speer.

Efficiënt
Dus: wil jij een grote (eind)redactieklus delen met een collega? Ga dan niet meteen het aantal teksten doormidden knippen, maar kijk of je misschien beter een verdeling op basis van taken kunt maken. Zorg er daarbij voor dat de verdeling van de taken duidelijk is en houd je er ook aan. Vertrouw op elkaars talenten. Je zult zien dat je op die manier heel efficiënt kunt samenwerken.

Succes!

Over de auteur

Cecile Bolwerk is educatief journalist. Ze ontwikkelt lesmateriaal, stelt kennisdossiers samen en schrijft teksten voor kinderen. Contact: 06 – 17 068 305 of e-mail.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *